Go to Top

Hoekstra onderkent niet de problemen met taxiverzekeringen

Wopske Hoekstra onderkent niet de problemen met taxiverzekeringen

Gepubliceerd op 31-08-2018

De minister van financiën ziet geen dilemma’s m.b.t. het verzekerd krijgen van een taxi. Volgens Wopske Hoeksma moet dat met enig speurwerk makkelijk te realiseren zijn. De taxibranche klaagt echter de afgelopen jaren steen en been dat het niet of alleen tegen absurde tarieven nog mogelijk is een taxiverzekering af te sluiten. De grote benadeelde in dit verhaal is de zzp’er in en rond de grote steden. Voor hen is dit haast een mission impossible.

Het verweer van de verzekeringsmaatschappijen is dat het simpelweg niet meer rendabel is taxi’s te verzekeren vanwege de vele schades die zijn geclaimd de afgelopen jaren. Dit leidt ook tot de zorgwekkende situatie dat er simpelweg taxi’s onverzekerd rondrijden. Sommige chauffeurs zien geen andere uitweg omdat ook zij brood op de plank moeten krijgen. Deze trend heeft geleid tot vragen tot in de kamer.

Het beeld wat Hoeksma neerlegt zorgt voor veel verontwaardiging in de taxibranche. Het klopt volgens de taxi-experts gewoon niet. Tegelijkertijd is er ook veel begrip omdat taxi’s zeker in de randstad het soms erg bont maken. Op een gegeven moment is het voor verzekeringsmaatschappijen genoeg en stoppen ze met het aanbieden van deze, voor hen, risicovolle verzekeringen.

Volgens Hubert Andela van de KNV Taxi zit er vooral een groot verschil in het verzekerd krijgen van een heel wagenpark voor een groot taxibedrijf die heeft laten zien weinig of geen schades te hebben gereden of een zzp’er die net gestart is een graag één auto wil verzekeren. Veel maatschappijen weigeren nu deze laatste categorie. Voor hen is de maat vol.

Hoekstra pleit over een classificatie systeem waarbij wordt gemeten waar de problemen liggen en zodoende de premies aanpassen bij de risicogroepen. Als een taxibedrijf zich bijvoorbeeld aansluit bij het TX-keurmerk, wat als doel heeft de veiligheid te vergoten, en dit leidt tot minder schades, dan zou er een samenwerking moeten zijn tussen zo’n stichting en de verzekeraars. Deze transparantie zou kunnen leiden tot daling van premies, ook voor zzp’ers.

Voorlopig is Hoekstra niet van plan om in te grijpen en kijkt de komende periode hoe de markt zich hier gaat ontwikkelen. Hij kan ook hier weinig in betekenen aangezien het simpelweg marktwerking is en dit is niet in strijd met de wet. Wanneer de verzekeringsmaatschappijen hun macht zouden misbruiken door bijv. onderlinge prijsafspraken kan Hoekstra wel ingrijpen.