Go to Top

Individueel taxibeleid per gemeente leidt tot overlast

Gepubliceerd op 08-10-2018

Door vele klachten heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven besloten de overlast door taxi´s op standplaatsen aan te gaan pakken. Volgens Paul Dijkhuizen van Stichting Taxibelangen Nederland valt de overlast reuze mee en wordt er overdreven gereageerd. Gemeentes gaan samen met de staatssecretaris om de tafel om te bespreken hoe ze de overlast tot een minimum kunnen beperken. De twee meest voorkomende klachten zijn geluidsoverlast en verkeershinder.

Maar door nader licht te werpen op deze klachten komen beiden tot een iets andere conclusie. Geluidsoverlast wordt niet extra doordat er taxi´s rondrijden i.p.v. gewone auto´s. De klachten komen vooral uit uitgaansgebieden en daar is per definitie altijd meer lawaai. Al te makkelijk wordt er dan met de vinger naar de taxi´s gewezen. Dit vindt de staatssecretaris onterecht. Sterker nog, de klacht omtrent geluidsoverlast vindt ze onterecht. “Wanneer er geen taxi´s zouden zijn zouden mensen al lallend hun weg richting huis vervolgen te voet en naar alle waarschijnlijkheid nog meer overlast veroorzaken.”

Voor de klacht ‘verkeershinder’ speelt ook mee dat gemeentes hun centrum steeds meer autoluw maken en wanneer er dan een taxi stopt om een klant in- of uit te laten stappen veroorzaakt die ene rijbaan (i.p.v. vroeger twee) natuurlijk meteen een file tot ergernis van omwonenden en andere weggebruikers. Maar dit valt taxi’s niet aan te rekenen. Opvallend detail; pakketbezorgers veroorzaken dezelfde hinder maar hier wordt nauwelijks over geklaagd. Is de taxi de zondebok van vandaag?

Wat de situatie voor taxi’s nog complexer maakt is dat iedere stad zijn eigen regels heeft. Het kan voorkomen dat een taxi uit de ene stad naar de andere rijdt met klanten en daar niet op de aangewezen taxistandplaats mag staan omdat deze zijn gereserveerd voor taxi’s die zijn aangesloten bij een TTO. Hierdoor blijft zo’n taxi rondjes rijden in de hoop een nieuwe klant op te pikken om maar niet leeg weer terug te hoeven rijden. Dit beleid is discutabel en soms ook in strijdt met de Europese regels omdat er sprake is van rechtsongelijkheid. Soms wordt er proces verbaal opgemaakt wat vaak in een rechtszaak weer wordt vernietigd omdat dit ingaat tegen het huidige landelijke taxibeleid.

De landelijke wetgeving is geïntroduceerd om concurrentie te bevorderen en de klant meer keuze te bieden. Helaas is te weinig vooronderzoek gedaan met als resultaat dat er een wildgroei is ontstaan met veel ondernemers die de regels  volkomen in de wind slaan. Dit heeft de kwaliteit geen goed gedaan. Nu worden er allerlei juridische trucjes uitgehaald om de landelijke wetgeving weer in te perken maar dit is niet altijd correct.