Gepubliceerd op 26-09-2018

Er gaat een applicatie op de markt komen voor smartphones die de huidige BCT voor taxi’s wellicht overbodig gaat maken. Kiwa is volop bezig met het concept om een alternatief voor de BCT te maken.  De primaire reden is dat deze app vele malen goedkoper is, niet hoeft te worden ingebouwd in het voertuig en makkelijker te bedienen is.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten doorschemeren dat ze niet helemaal tevreden is over de huidige BCT; “Er is ruimte voor verbetering”. Omdat er op dit moment nog geen goed alternatief voorhanden is, is Kiwa begonnen met het ontwikkelen van hun eigen app.

Kiwa is de organisatie die voor allerlei zaken in de taxibranche aandeel levert, het verstrekken van de chauffeurskaart, de BCT-kaarten, vergunningen en overige documenten. Zij ontvangen dan ook regelmatig klachten omtrent de BCT m.b.t. storingen of simpelweg niet functioneren van het apparaat.

Dat de app (genaamd Traxie) een groot succes zal gaan worden is goed te voorspellen aangezien er voor de BCT nu ruim € 1.000 betaald moet worden. En wanneer de BCT overgezet moet worden naar een ander voertuig is er wederom uit- en inbouw nodig wat weer enkele honderden euro’s kost. De grootste uitdaging in de app zit hem in de koppeling tussen de chauffeur en het voertuig. Dit moet fraudebestendig zijn en de rij- en rusttijden moeten door het ILT altijd achteraf geïnspecteerd kunnen worden.

Ook de gebruiksvriendelijkheid is een uitdaging, er moeten vele functies worden ondergebracht en deze moet, met een duidelijk afleesbaar tarief, goed zichtbaar zijn voor zowel de klant als de chauffeur.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven, indien nodig, de wet aan te willen passen om het voor Kiwa makkelijker te maken deze app te ontwikkelen. Op dit moment is vrij rechtlijnig omschreven waaruit de BCT moet voldoen en niet alle facetten zijn makkelijk te realiseren door de Kiwa. Maar betrouwbaarheid moet altijd voorop staan.

Traxie zal einde van dit jaar worden getest en de belanghebbende partijen zullen om de tafel gaan zitten om de gang van zaken te evalueren.

Gepubliceerd op 20-11-2018

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een voorstel voor het afschaffen van de BPM belasting. Het idee hierachter is dat bedrijven zo worden gestimuleerd voertuigen aan te schaffen die minder Co2 uitstoten en dit komt weer ten goede voor het milieu. Echter zitten er flink wat hiaten in dit besluit met grote gevolgen voor de taximarkt.

Het grootste dilemma is dat er weinig tot geen oplossingen zijn voor taxibusjes. Volledig elektrische busjes geschikt voor 8 passagiers bestaan simpelweg niet dus worden taxibedrijven nu dus verplicht 45% belasting te betalen op nieuwe voertuigen. Dit zal dus automatisch doorberekend worden naar de consument/klant met hogere tarieven. Tellen we daarbij op dat de BTW van 6% naar 9% gaat dan betekend dat een flinke prijsstijging.

Er is lang gedebatteerd of het zorgvervoer uitgesloten zou worden van dit besluit, er waren veel kabinetsleden die hier voor waren. SP stelde zelfs een uitstel van twee jaar voor of om eventueel het voorstel helemaal te beëindigen.

Het KNV heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit is gebleken dat door deze maatregel de kosten met minimaal 14% zullen gaan stijgen. En aangezien de taxibusjes voor ongeveer 2% deel uitmaken van het totale verkeer zal de milieuwinst minimaal zijn. De KNV begrijpt niet waarom de kamer zich niets aantrekt van de petitie door zoveel mensen is getekend.

Het resultaat hiervan kan voor sommige bedrijven desastreus uitpakken. Te denken valt aan taxibedrijven met langslopende contracten waarbij tussentijdse prijsaanpassingen niet mogelijk is. Wanneer een dan nieuwe bussen (en/of gewone voertuigen) nieuw worden aangeschaft zullen die bedrijven door deze maatregel in de rode cijfers gaan. En dat resulteert uiteraard in financiële malaise en faillissementen. Taxibedrijven hebben dus geen keus en zullen als ze hun kop boven water willen houden de prijzen wel moeten verhogen.

Van een  minimale tegemoetkoming, uitstel van minimaal twee jaar, wilde de kamer niets weten. Volgens de KNV wordt de taxibranche onevenredig hard geraakt door deze maatregel. En dan valt te bedenken dat juist de nieuwste voertuigen de schoonste motoren hebben, dieselmotoren vanaf 2016 voldoen allemaal aan de EURO 6 norm en de uitstoot van die motoren zijn zeer gering. En juist de BPM is het hoogste bij nieuwe voertuigen (45%) en neemt trapsgewijs af naarmate een auto ouder wordt. Dus ligt het nu voor de hand dat taxibedrijven vanwege kostenbesparing over zullen gaan naar voertuigen van drie tot vijf jaar oud waar veel minder BPM op zit maar waar de uitstoot vele male schadelijker is. Kortom weer een briljant besluit van dit kabinet.

Gepubliceerd op 17-09-2018

Per 1 januari 2019 gaan de taxitarieven met 5,75% omhoog. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de stijging van de BTW van 6 naar 9%. Voor bedrijven die vaak taxi’s bestellen is dit dus geen extra kostenpost, maar voor particulieren wel.

De tarieven komen er als volgt uit te zien:

Taxitarieven 1 t/m 4 personen:

  • Starttarief: van € 3,02 naar € 3,19
  • Prijs per kilometer: € 2,22 naar € 2,35
  • Prijs per minuut: € 0,37 naar € 0,39

Taxitarieven  5 t/m 8 personen:

  • Starttarief: € 6,13 naar € 6,49
  • Prijs per kilometer: € 2,79 naar € 2,95
  • Prijs per minuut: € 0,42 naar € 0,44

Er is ook nog een afwijkend wachttarief wat geldt wanneer de chauffeur moet wachten voorafgaand aan de taxirit. Dit is € 41,55 en wordt verhoogd naar € 43,94. Dit tarief mag alleen berekend worden wanneer dit duidelijk vooraf met de klant is besproken.

Ieder jaar werden de prijzen geïndexeerd door middel van de OV-index zodat de prijzen in overeenstemming zijn met de rest van het openbaar vervoer. Echter wordt vanaf 2017 gewerkt met de Landelijke Tarievenindex (LTI) waarin ook de BTW verhoging is verwerkt.