Go to Top

Kwaliteit taxivervoer gestegen

Gepubliceerd op 15-10-2018

Uit een recent onderzoek van de organisatie die het TX-keurmerk verstrekt is gebleken dat voor het eerst sinds jaren de beleving van de klanten omtrent taxivervoer positief is gestegen. In de eerste helft van 2018 heeft de TX instantie diverse controles gehouden en daaruit is gebleken dat de kwaliteit is gestegen.

Steeds meer taxi’s zijn tegenwoordig in het bezit van dit keurmerk want hiermee is het mogelijk je in te schrijven op diverse aanbestedingen en steeds meer bedrijven vragen specifiek naar dit keurmerk. Houders van dit keurmerk hebben uitgebreidere documentatie omtrent onderhoud, zijn in het bezit van EHBO diploma en hebben trainingen gehad hoe om te gaan met conflicten etc. Dit zorgt voor een hogere mate van service naar de klant toe.

TX is van plan binnenkort een app te lanceren waarmee klanten op een schaal van 1 tot 4 een waardering kunnen geven over de taxirit. Uber werkt al met dit systeem en het is een effectieve manier om chauffeurs te stimuleren altijd een zo hoog mogelijke service naar de klant toe te verlenen. In een verzadigde taximarkt wordt kwaliteit een steeds hogere factor die nodig is om je te onderscheiden van de rest. Deze app werkt dus in het voordeel van goedwillende chauffeurs.  Voor klanten is er al lange tijd een Geschillencommissie en ook daar wordt gebruik van gemaakt. Echter alleen wanneer de ervaring (zeer) negatief is geweest. Wanneer de ervaring positief tot zeer positief is wordt daar tot nu toe niets mee gedaan. En dat terwijl deze informatie net zo belangrijk is.

Ook de taxibranche zal blij zijn met dit initiatief omdat de informatie waardevol is en de service en manier van werken indien nodig aangepast kan worden naar de eisen van de klant. Eind 2018 zal worden gestart met het prototype waarbij de klant de rit kan waarderen op de volgende punten; algemeen, taxi, rijgedrag en service.