Go to Top

Oude taxi´s niet meer toegestaan door milieuzone in Amsterdam

Gepubliceerd op 02-11-2018

De KNV Bus heeft in dit jaar het besluit omtrent de milieuzone voor Amsterdam aangevochten aangezien dit ook voor touringcars geldt voor een bepaald bouwjaar.  De bestuursrechter heeft besloten dat de invoering terecht was.

Vanaf 1 januari 2018 geldt in het centrum van Amsterdam een milieuzone waar taxi´s ouder dan 2008 en touringcars ouder dan 2004 die rijden op diesel niet meer zijn toegestaan. Ook vrachtwagens en bestelbusjes vallen hier onder.

Het verweer van KNV Bus was dat een touringcar juist voor minder uitstoot zou zorgen aangezien er grote groepen mensen (30 per bus) vervoert worden en dat onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat de behaalde milieuwinst sowieso gering is. De rechter besloot dit standpunt niet ontvankelijk te verklaren aangezien deze milieuzone een onderdeel is van een lange termijnvisie waar het primaire doel is de algehele luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.  Verder concludeerde de rechter dat de invoering van de milieuzone ruim op tijd was aangekondigd en dat de eisen soepel zijn, touringcars en taxi’s van recentere bouwjaren mogen wel het centrum in.

Wat de KNV Bus het meest dwars zit is het feit dat vooral rolstoelbussen en scholierenvervoer de dupe is van deze maatregel. Doordat er vooral korte afstanden worden gereden is betreft de afschrijving een veel langere periode. En aangezien bij deze aanbestedingen erg scherpe prijzen worden gehanteerd, berekend op deze langere periode van afschrijving zijn veel bedrijven nu financieel de dupe.

Het laatste punt wat KNB Bus aanvoerde was dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse voertuigen. Aangezien het verbaliseren voornamelijk geautomatiseerd verloopt via cameraregistratie zullen touringcars uit bijvoorbeeld Oostblok landen de dans ontspringen. De rechter vond dit een handhavingsprobleem en dus een taak voor de gemeente. De wet blijft de wet en wordt niet aangepast omdat sommige overtreders niet kunnen worden beboet. Hetzelfde geldt voor de trajectcontrole op de A2, regelmatig zien we daar auto’s met buitenlandse kentekens met hoge snelheid passeren, ook zij ontspringen de dans. Een handhavingsprobleem dus.