Go to Top

Onderzoek BCT door overheid

Gepubliceerd op 04-09-2018

De BCT is inmiddels al vele jaren in gebruik in de taxibranche, vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek heeft ingesteld naar de bevindingen. Het onderzoek richt zich vooral op ervaringen met BCT in het algemeen, storingen en of één van de belangrijke doelen, het naleven van de rust en rijtijden, ook beter worden nagestreefd.

In 2017 is ook al een onderzoek ingesteld maar dit leidde niet naar behoorlijk inzicht in gegevens. Omdat de BCT al twee jaar in gebruik is volgt nu ronde twee. Het bedrijf Andersson Elffers Felix gaat weer het onderzoek op zich nemen.

Er wordt al voorzichtig aan duidelijk dat op de handhaving en het gebruik het nodige te winnen valt. Zonder handhaving en controle wordt de BCT toch niet altijd even noodzakelijk gevonden. Maar wanneer het apparaat wel wordt gebruikt is de registratie van de ritten, rust en rijtijden zeer nauwkeurig.

Het primaire doel destijds van de BCT was betere controle op fraude, arbeidstijden en minder administratieve handelingen voor het taxipersoneel. Nu mogen de chauffeurs in loondienst, de zzp´ers en de taxiondernemers een uitgebreide vragenlijst invullen m.b.t. hun ervaring met de BCT. De vragen zijn gericht op storingen en of er naast de BCT ook nog steeds gebruik wordt gemaakt van een rittenstaat. En zo ja, wat daar de reden van is. Ook wordt er gevraagd of de administratieve druk minder is geworden en of er door fouten veel problemen ontstaan in het gebruik. Wanneer de BCT bijvoorbeeld de chauffeurspas niet herkend kan er niet gestart worden en kan dus ook geen ritprijs worden vastgesteld. Dit is een voorbeeld wat wel eens voorkomt en tot vervelende situaties kan leiden.

Gelukkig wordt al geconstateerd dat over het algemeen genomen de branche tevreden is, op de prijs na. Nu de subsidie op de BCT verlopen is, ligt de aanschaf van de BCT rond de € 1.000 en wanneer een bedrijf meerdere auto’s heeft of wilt gaan starten met meerdere auto’s blijft dit natuurlijk een flinke investering.