Einde boordcomputer in zicht?

Gepubliceerd op 26-09-2018

Er gaat een applicatie op de markt komen voor smartphones die de huidige BCT voor taxi’s wellicht overbodig gaat maken. Kiwa is volop bezig met het concept om een alternatief voor de BCT te maken.  De primaire reden is dat deze app vele malen goedkoper is, niet hoeft te worden ingebouwd in het voertuig en makkelijker te bedienen is.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten doorschemeren dat ze niet helemaal tevreden is over de huidige BCT; “Er is ruimte voor verbetering”. Omdat er op dit moment nog geen goed alternatief voorhanden is, is Kiwa begonnen met het ontwikkelen van hun eigen app.

Kiwa is de organisatie die voor allerlei zaken in de taxibranche aandeel levert, het verstrekken van de chauffeurskaart, de BCT-kaarten, vergunningen en overige documenten. Zij ontvangen dan ook regelmatig klachten omtrent de BCT m.b.t. storingen of simpelweg niet functioneren van het apparaat.

Dat de app (genaamd Traxie) een groot succes zal gaan worden is goed te voorspellen aangezien er voor de BCT nu ruim € 1.000 betaald moet worden. En wanneer de BCT overgezet moet worden naar een ander voertuig is er wederom uit- en inbouw nodig wat weer enkele honderden euro’s kost. De grootste uitdaging in de app zit hem in de koppeling tussen de chauffeur en het voertuig. Dit moet fraudebestendig zijn en de rij- en rusttijden moeten door het ILT altijd achteraf geïnspecteerd kunnen worden.

Ook de gebruiksvriendelijkheid is een uitdaging, er moeten vele functies worden ondergebracht en deze moet, met een duidelijk afleesbaar tarief, goed zichtbaar zijn voor zowel de klant als de chauffeur.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven, indien nodig, de wet aan te willen passen om het voor Kiwa makkelijker te maken deze app te ontwikkelen. Op dit moment is vrij rechtlijnig omschreven waaruit de BCT moet voldoen en niet alle facetten zijn makkelijk te realiseren door de Kiwa. Maar betrouwbaarheid moet altijd voorop staan.

Traxie zal einde van dit jaar worden getest en de belanghebbende partijen zullen om de tafel gaan zitten om de gang van zaken te evalueren.