Go to Top

Taxiverzekeringen waarschijnlijk nog duurder

Gepubliceerd op 14-12-2018

In 2019 gaan de premies van de verzekeringen voor ongeveer 70% van taxi’s significant omhoog. Ruim de helft van de taxibedrijven zegt hierdoor niet meer winstgevend te kunnen werken. De verhogingen variëren van een paar procent tot enkele tientallen procenten. Onder de laatste categorie vallen vaak de wat oudere voertuigen van nog niet zo lang geleden gestarte ondernemingen die vaak al met magere resultaten hun bedrijf draaiende moeten houden.

De grootste groep die het zwaarst getroffen wordt is voornamelijk de zzp’ers. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de taxiverzekeringen al met flinke stijgingen te maken heeft gehad. En nu gaan ze nog verder omhoog. De meeste verzekerden geven aan dat ze hun premies met 10 tot 20% hebben zien stijgen de afgelopen jaren. Ook komen er uitschieters voor die hun premies met 100 tot 300% hebben zien stijgen. Vaak wanneer er sprake is geweest van schades door schuld worden de premies resoluut flink omhoog geschroefd. Het lijkt er op dat verzekeringsmaatschappijen zich steeds meer in willen dekken.

Taxi’s kunnen worden verzekerd bij de volgende maatschappijen; Avero Achmea, Centraal Beheer, ASR, Nationale Nederlanden, Allianz, Merkelbach en Meeus. Wat voor veel taxibedrijven een doorn in het oog is, is dat de verzekeringsmaatschappijen te weinig onderscheid maken tussen hoog-risicogroepen en laag-risicogroepen. Onder de eerstgenoemde categorie valt volgens veel taxiondernemers voornamelijk de Uber chauffeurs, zij hebben vaak geen enkele ervaring, rijden rond in oude, goedkope auto’s en rijden puur op navigatie omdat ze geen stratenkennis bezitten. Velen zijn van mening dat juist de chauffeurs die schades rijden flink meer moeten gaan betalen, maar zij die al tientallen jaren schadevrij rijden gevrijwaard moeten worden van premieverhoging.

De politiek houdt zich vooralsnog erg op de vlakte. Uit de branche komen vaak signalen dat er verlangd wordt dat de politiek ingrijpt maar dit blijft vooralsnog uit. En dat terwijl de beleidswijzigingen van de politiek juist heeft geleid tot een wildgroei in deze branche. Met name het afschaffen van het vakbekwaamheidsdiploma heeft volgens de branche tot zeer destructieve gevolgen geleid. Hierdoor kan nu iedereen een taxibedrijf beginnen en met name in combinatie met Uber is hier een nieuwe groep ontstaan die de kwaliteit niet bepaald veel goed heeft gedaan. Nieuwe maatregels die leiden tot enige regulering zou een stap in de goede richting zijn.